Edit entry

Lĩnh Nguyễn Ngọc

I work in Đà Nẵng, Viet Nam
Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm trong công việc chụp ảnh của tôi. Tôi nghĩ tôi đáp ứng được nhu cầu cho các bạn

Portfolio Photos

Resume

Scoopshot testimonials

Scoopshot clients

© 2021 P2S Media Group Inc.